Ogłoszenie Samorządu Szkolnego SP24

Ogłoszenie Samorządu Szkolnego SP24

Koleżanki i koledzy prosimy aby na pierwszej możliwej godzinie wychowawczej wykonali Państwo z uczniami Emotkę z okazji „Dnia życzliwości”. Format to A3 z bloku technicznego (nie kartonu). Prosimy aby plakat (podpisany) zawierał informację, co dla dzieci z Waszej klasy oznacza życzliwość. Plakaty należy złożyć do pedagoga szkolnego do dnia 14 listopada 2022 roku.