Program profilaktyczny „Agresja, przemoc, cyberprzemoc”

Program profilaktyczny "Agresja, przemoc, cyberprzemoc"

W dniach od 2 do 7 marca 2020 roku przedstawiciele tarnowskiej Straży Miejskiej realizowali w klasach 4 – 7 program profilaktyczny: Agresja,  przemoc,  cyberprzemoc. Dotyczył on m.in. uświadomienia różnic między złością, agresją i przemocą, wzmacniania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz zjawiska cyberprzemocy.