Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej

Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej

Dnia 5 kwietnia 2019 roku Szkoła Podstawowa Nr 24 była gospodarzem pierwszego etapu przesłuchań Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Przesłuchania odbyły się w dwóch kategoriach: prezentacji  utworów – prozatorskiego i poetyckiego oraz występu wokalno-instrumentalnego.Tym, którzy służyli Ojczyźnie to motto przewodnie tegorocznego Przeglądu. Organizatorzy tego przedsięwzięcia rokrocznie starają się, aby myśl przewodnia nawiązywała do różnych aspektów patriotyzmu, aby wskazywała chwalebne karty historii naszego kraju. „W bieżącym roku przypada 80 rocznica wybuchu II wojny światowej. Polska stała się ofiarą agresji hitlerowskich Niemiec i Związku Sowieckiego… i na skutek porozumień międzynarodowych stała się Ludowym Państwem Polskim… Odzyskała niepodległość dopiero w 1989 roku, kiedy to odbyły się pierwsze wybory parlamentarne, a stało się to za sprawą ludzi zaangażowanych w działalność opozycji demokratycznej.”
Mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli szkół miasta Tarnowa i regionu tarnowskiego (48 prezentacji muzycznych i 26 recytatorskich). Jako reprezentanci naszej szkoły wystąpili m. in. Łucja Wrzesień, Hanna Gawlik, Adriana Grzywa, Dominika Markowicz i Paweł Skotnicki.
Koncert finałowy XX Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej odbędzie się 3 maja 2019 roku w Teatrze im. L Solskiego w Tarnowie.
Koordynatorem działań  związanych z etapem przesłuchań była Pani mgr Marta Sak przy ogromnym wsparciu Pań: mgr Doroty Zagórskiej, mgr Anety Łabno i mgr Anny Halskiej.