V LO z projektem UE w 7A ze Szkoły Podstawowej Nr 24

V LO z projektem UE w 7A ze Szkoły Podstawowej Nr 24

Dnia 15 maja 2018 roku uczennice klas I C i II C z V Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie pod opieką Pani mgr Aldony Czarneckiej – Mitery przeprowadziły lekcję unijną w klasie 7A Szkoły Podstawowej Nr 24 w ramach projektu EPAS dotyczącego Unii Europejskiej.