Warsztaty profilaktyczne

Warsztaty profilaktyczne
W październiku odbyły się warsztaty profilaktyczne w klasie 3B „Lodowe miasto”- wartości w życiu człowieka i w klasie 7 A „Przemoc w sieci”. Warsztaty przeprowadził zespół profilaktyków EPSILON, który tak pisze o sobie: W naszej pracy koncentrujemy się na wzmacnianiu czynników chroniących, rozwijaniu kompetencji społecznych i umiejętności życiowych dzieci i młodzieży, aby zapobiegać podejmowaniu przez nich zachowań ryzykownych.