Wyjście do Muzeum Diecezjalnego 5A i 5D

Wyjście do Muzeum Diecezjalnego 5A i 5D

Dnia 7 listopada 2023 roku uczniowie klas 5A i 5D wyszli wraz z wychowawcami do Muzeum Diecezjalnego na prelekcję o sztuce średniowiecznej. Działanie w  ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Z Kulturą mi do twarzy.