Wielkanocne zajęcia z językiem angielskim w SP Nr 24 z Przedszkolem Nr 3

Wielkanocne zajęcia z językiem angielskim w SP Nr 24 z Przedszkolem Nr 3

Dnia 26 marca 2018 roku Szkoła Podstawowa Nr 24 ponownie miała okazję gościć dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 3 w Tarnowie na zajęciach z języka angielskiego prowadzonych przez mgr Paulinę Baj. Gospodarzami była klasa 1A z wychowawczynią mgr Marleną Kukiełką. Na dzieci czekały liczne zabawy: szukanie wielkanocnych jajek, karmienie wielkanocnego króliczka oraz zabawy taneczno-muzyczne. Zajęcia były prowadzone w języku angielskim.


<a href=”http://www.freepik.com”>Designed by jannoon028 / Freepik</a>