Życie bez wzroku

Życie bez wzroku

Dnia 19 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 24 w Tarnowie odbyło się spotkanie pt. „Życie bez wzroku”. Pan Kazimierz Curyło – założyciel i aktywny działacz Tarnowskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Osób Niewidomych i Słabowidzących „Pogórze” przybliżył świat osoby z dysfunkcją wzroku, osoby ociemniałej z poczuciem światła. Spotkanie starało się pokazać, iż pomimo utraty tego bardzo ważnego zmysłu, człowiek może realizować się nadal w swoim życiu zawodowym i rodzinnym. Pan Kazimierz jest przede wszystkim miłośnikiem turystyki górskiej, a jego pasją jest praca w ogrodzie oraz niesienie wsparcia osobom niewidomym i słabowidzącym. Podczas lekcji uczniowie wraz z nauczycielami mogli poznać następujące zagadnienia: jak wygląda codzienne życie osoby niewidomej w Polsce, jakie są przyczyny stopniowej i nagłej utraty wzroku, w jaki sposób niewidomy porusza się za pomocą białej laski, jakie urządzenia pomagają osobom niewidomym w codziennych czynnościach, w jaki sposób człowiek oswaja się z informacją, iż będzie w przyszłości narażony na utratę wzroku. Serdecznie dziękujemy Panu Kazimierzowi za przybycie do naszej szkoły oraz podzielenie się z nami wiedzą. Organizatorką spotkania była Pani mgr Magdalena Tomczyk.