Kampania „Biała Wstążka”

Kampania „Biała Wstążka”

W dniach od 19 do 23 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 24 organizowana była Kampania „Biała Wstążka”. W ramach niej odbyły się lekcje z psychologiem szkolnym- Justyną Kupiec-Doroż. Rozdawane były symboliczne białe wstążki na znak sprzeciwu wobec przemocy. W czwartek 29 listopada drużyna debatancka pod opieką pedagoga szkolnego Marty Manijak uczestniczyła w debacie z uczniami Gimnazjum Dwujęzycznego na temat „Ludzie są wolni i równi w swej godności i swoich prawach”. W spotkaniu uczestniczyli także uczniowie klasy 3D pod opieką mgr Urszuli Stanaszek-Błaszczyk oraz mgr Małgorzaty Salczyńskiej. Akcję jak co roku przygotowały szkolne pedagożki.