Apel powstańczy

Apel powstańczy

Śnieżył się styczeń.
Poszli niepomni przestrogi, obliczeń,
poszli, by walczyć najgodniej, najprościej,
życie położyć przy budowie dzieła,
które się zwało wskrzeszeniem wolności
i krzyknąć światu: – Polska nie zginęła!

Powstanie lat 1863 – 1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym skierowanym przeciwko zaborcy rosyjskiemu. Odcisnęło się silnie na ówczesnych relacjach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach Ojczyzny. W szeregach powstańczych walczyli mieszczanie, szlachta, przedstawiciele inteligencji i rzemieślnicy, a także uczniowie i studenci. Przewyższało poprzednie zrywy wolnościowe Polaków. Rozpoczęło się w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku. Było największym polskim powstaniem narodowym. W oddziałach powstańczych walczyło około 200 tysięcy ochotników. Mimo początkowych sukcesów, zakończyło się klęską. Za udział w powstaniu tysiące ludzi zapłaciło wysoką cenę – swoje życie. Mija właśnie 160 rocznica wybuchu powstania styczniowego. Z tej okazji uczennice z klasy 5B pod opieką pani mgr Magdaleny Tomczyk przygotowały uroczysty apel.