Spotkanie z historią Tarnowa

Spotkanie z historią Tarnowa

Dnia 12 czerwca 2019 roku z inicjatywy Pani mgr Małgorzaty Koteckiej oraz Pani mgr Anny Więcek uczniowie klas: 5A i 5B Szkoły Podstawowej Nr 24 uczestniczyli w niecodziennej lekcji historii Tarnowa. Podczas wycieczki mogli poznać dzieje wielu ciekawych miejsc związanych z przeszłością Starego Miasta: Bimę, Plac Rybny, tarnowskie getto, mykwę żydowską, dziedziniec kamienicy przy ul. Lwowskiej 4, pomnik gen. Józefa Bema, dawny klasztor Ojców Bernardynów przy ul. Bernardyńskiej 24, Plac Franciszka Morawskiego, Pilzneńską Bramę, dąb-pomnik przyjaźni przy ul. Zakątnej, obecny klasztor Ojców Bernardynów, postać poetki Elżbiety Drużbackiej, siedzibę PTTK przy ul. Fortecznej, tarnowski rynek i ratusz, Plac Kazimierza Wielkiego, Pasaż Tertila, bazylikę katedralną, pomnik Jana Pawła II oraz zachowaną basztę przy ulicy Basztowej. Interesujące dzieje Starego Miasta przybliżyła wszystkim uczestnikom Pani mgr Magdalena Tomczyk.